Słowo

πορευεσθε

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 40 razy w 37 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 34 razy w 31 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady