Słowo

πορευου

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 60 razy w 55 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 44 razy w 39 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady