Słowo

ποτηριον

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 49 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 24 razy w 20 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady