Słowo

που

(1 - 20) z 45

znaleziono łącznie 151 razy w 126 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 50 razy w 45 wersetach, w Septuagincie 101 razy w 81 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady