Słowo

προ

(1 - 20) z 48

znaleziono łącznie 240 razy w 214 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 48 razy w 48 wersetach, w Septuagincie 189 razy w 163 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady