Słowo

προβατα

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 179 razy w 160 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 150 razy w 135 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady