Słowo

προβατων

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 94 razy w 94 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 84 razy w 84 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady