Słowo

προς

(1 - 20) z 672

znaleziono łącznie 4277 razy w 3607 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 723 razy w 672 wersetach, w Septuagincie 3545 razy w 2926 wersetach, w innych pismach 9 razy w 9 wersetach.

Przekłady