Słowo

προς

(381 - 400) z 673

znaleziono łącznie 4278 razy w 3608 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 724 razy w 673 wersetach, w Septuagincie 3545 razy w 2926 wersetach, w innych pismach 9 razy w 9 wersetach.

Przekłady