Słowo

προσελθων

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 27 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady