Słowo

προσεταξεν

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 20 razy w 20 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 14 razy w 14 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady