Słowo

προσευχεσθε

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 18 razy w 18 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady