Słowo

προσεχετε

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 23 razy w 21 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 10 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady