Słowo

προσηλθον

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 27 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady