Słowo

προσωπα

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 44 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 38 razy w 37 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady