Słowo

προσωπον

(1 - 20) z 45

znaleziono łącznie 532 razy w 492 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 47 razy w 45 wersetach, w Septuagincie 483 razy w 445 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady