Słowo

προφηται

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 60 razy w 56 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 38 razy w 34 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady