Słowo

προφηταις

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 29 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 14 razy w 14 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady