Słowo

προφητην

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 48 razy w 46 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 34 razy w 32 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady