Słowo

προφητων

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 85 razy w 83 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 50 razy w 48 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady