Słowo

πρωτον

(1 - 20) z 68

znaleziono łącznie 83 razy w 83 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 68 razy w 68 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 11 wersetach, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady