Słowo

πρωτος

(1 - 20) z 33

znaleziono łącznie 52 razy w 52 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 33 razy w 33 wersetach, w Septuagincie 19 razy w 19 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady