Słowo

πυλην

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 51 razy w 46 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 50 razy w 45 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady