Słowo

πυρ

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 202 razy w 190 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 173 razy w 161 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady