Słowo

πως

(1 - 20) z 102

znaleziono łącznie 208 razy w 181 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 105 razy w 102 wersetach, w Septuagincie 102 razy w 78 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady