Słowo

ρημα

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 308 razy w 296 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 286 razy w 276 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady