Słowo

ρηματα

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 157 razy w 155 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 129 razy w 127 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady