Słowo

σαβαωθ

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 63 razy w 62 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 61 razy w 60 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady