Słowo

σαββατον

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 25 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady