Słowo

σαββατων

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 42 razy w 38 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 26 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady