Słowo

σαουλ

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 389 razy w 318 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 380 razy w 312 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady