Słowo

σαρκα

(1 - 20) z 38

znaleziono łącznie 59 razy w 58 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 39 razy w 38 wersetach, w Septuagincie 20 razy w 20 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady