Słowo

σαρκος

(1 - 20) z 36

znaleziono łącznie 67 razy w 62 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 38 razy w 36 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 26 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady