Słowo

σαρξ

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 66 razy w 61 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 40 razy w 38 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady