Słowo

σε

(1 - 20) z 179

znaleziono łącznie 1664 razy w 1299 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 197 razy w 179 wersetach, w Septuagincie 1462 razy w 1115 wersetach, w innych pismach 5 razy w 5 wersetach.

Przekłady