Słowo

σεαυτον

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 51 razy w 49 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 30 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 19 razy w 17 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady