Słowo

σημεια

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 65 razy w 64 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 31 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 32 razy w 31 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady