Słowo

σημειον

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 90 razy w 83 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 39 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 49 razy w 49 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady