Słowo

σημερον

(1 - 20) z 40

znaleziono łącznie 288 razy w 270 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 41 razy w 40 wersetach, w Septuagincie 246 razy w 229 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady