Słowo

σιων

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 171 razy w 169 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 164 razy w 162 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady