Słowo

σκοτος

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 71 razy w 65 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 57 razy w 52 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady