Słowo

σκοτους

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 26 razy w 26 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 14 razy w 14 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady