Słowo

σοι

(1 - 20) z 208

znaleziono łącznie 1407 razy w 1208 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 225 razy w 208 wersetach, w Septuagincie 1166 razy w 984 wersetach, w innych pismach 16 razy w 16 wersetach.

Przekłady