Słowo

σου

(1 - 20) z 360

znaleziono łącznie 5836 razy w 3609 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 498 razy w 360 wersetach, w Septuagincie 5301 razy w 3212 wersetach, w innych pismach 37 razy w 37 wersetach.

Przekłady