Słowo

σοφιαν

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 64 razy w 62 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 50 razy w 49 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady