Słowo

σπορον

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 9 razy w 9 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 6 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady