Słowo

στεφανον

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 27 razy w 26 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 14 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady