Słowo

στομα

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 189 razy w 171 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 161 razy w 146 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady