Słowo

στοματι

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 110 razy w 109 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 98 razy w 97 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady