Słowo

στοματος

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 149 razy w 143 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 115 razy w 111 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady